Ett webbaserat läromedel för musik i grundskolan med låtar, pedagogiskt material och lektionsunderlag.

Idag använder 2 576 skolor våra tjänster. De får då tillgång till över 400 titlar i lämpliga tonarter för elever i grundskolan. Text och musik tillgängliggörs efter några enkla klick. Som inloggad kan man också ta del av ett omfattande pedagogiskt material uppdelad i kategorier utifrån Lgr 22 som gör det enkelt att orientera sig på sidan.
Musikoteket ger både elever och lärare möjligheten att på ett roligt och interaktivt sätt jobba med musiken i skolan med utgångspunkt från det centrala innehållet i Lgr 22.

Musikoteket skol-licens kostar endast 1 595:- per år

Tecknat avtal ger alla elever och personal på er skola access till Musikotekets tjänst på samtliga skolans datorer.

Idag använder över 200 förskolor våra tjänster

De får då tillgång till över 400 titlar i lämpliga tonarter för barn i förskolan. Text och musik tillgängliggörs efter några enkla klick. Som inloggad kan man också ta del av pedagogiskt material och många aktiviteter. Lilla Musikoteket ger både barn och personal möjligheten att på ett roligt och interaktivt sätt jobba med musik i förskolan.

Lilla Musikoteket skol-licens kostar endast 600:- per år

Tecknat avtal ger all personal på er förskola access till Musikotekets tjänst på samtliga datorer samt att personalen kan logga in hemifrån på sina egna enheter.