MUSIKOTEKET FÖRLAG

För kontinuitet, tradition och långsiktighet i musikämnet.

Sedan hösten 2010 ger Musikoteket musiklärare och övriga pedagoger på skolor med elever i grundskolan F-9 möjlighet att skapa positiva musikupplevelser och på ett smidigt sätt följa läroplanens (Lgr22) musikdel.

Målsättningen är att tillhandhålla ett verktyg som ger möjlighet för skolor att skapa kontinuitet och upprätthålla de traditioner där musiken finns som ett självklart inslag, men även att tillhandahålla pedagogiskt material med utgångspunkt från det centrala innehållet i Lgr22.
Musikotekets användare kan när som helst logga in och ta del av alla låtar och pedagogiskt material på skolans samtliga datorer. Tjänsten är därigenom ett bra komplement till musiklärarens arbete och samtidigt en fantastisk resurs för all personal på skolan då låtar ska övas in till luciatågets genomförande, storsamlingar, sångstunder och återkommande traditioner.

För sångstunder i klassrummet finns också många låtar med ett pedagogiskt innehåll, som exempelvis månadsvisor och gångersånger, men också andra aktiviteter som ger ett mervärde utanför själva musikämnet.

Efter många mail och telefonsamtal de senaste åren från våra nuvarande kunder där de efterfrågat även tryckta läromedel som ett stöd och komplement till vår digitala sida musikoteket.se så erbjuder vi nu det på denna sida.

Vi vet att läromedel är ovärderliga för lärare och elever, oavsett om de är tryckta, digitala eller en kombination. Du väljer vad som passar bäst för dig och dina elever!

Musikoteket är under ständig utveckling och repertoaren samt det pedagogiska materialet utökas kontinuerligt vilket i många fall sker efter önskemål från de skolor som idag använder tjänsten.

Tobias Gustafsson
Leg. Musiklärare och innehavare av Musikoteket

Tobias Gustafsson

Tobias är legitimerad lärare i musik för förskola, grundskola och gymnasiet. Sin utbildning fick han vid SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) samt Stockholms universitet.
Tobias började sin karriär som musiklärare 1993 och har varit verksam inom grundskolans alla årskurser samt gymnasiet. Tobias är också verksam som musiker.